Våran S kull.

 

Föddes den 25 November 2018,
2 Ruby hanar, 1 Black and Tan hane &/ 2 Black and Tan tikar

 

Bernerhagen's Nowalii's sida
klicka här

 Bernerhagens Quastro "Zingos"sida 
klicka här

               

 

valp   
SE49083/2013 R
Bernerhagens Quastro

  ua 22/8 2018
5 år

 
N19874/07
Tibama's Lord Of The Ring
ua 10/1 2013  6 år
KCAF2417701 R
Harana Ringo Starr
 u.a. 7 år

 
 N15151/03 R
Tibama's Golden Tradition
ua 2007-09-10 4 år iSverige

 
SE29851/2011 Bernerhagen's
Irmelin
UA 11/9 2017 6 ½ år

 
VDH/ICC064919 SR
Xantes Prince Vom Paulinehof
2010-07-14  4 år ua
Godkänt intyg på skk  u.a. 7 år
 
S46762/2006 R
Campanards Blossom
20/10 2011 5 ½ år ua
 
SE27287/2013 TRF
Bernerhagens Novalii
ua 5 år o 4 mån. 2018-08-22
 
SE59658/2011 TRF
AU CH
Brendamay Ray Charles
ua 2014-03-19
hjärta  6½ år
 ANKC2100193102 TRF
Dougsba Cordoba
ANKC2100204240 TRF
Brendamay Saffron

S45791/2006 BL
Mimmidalens Sweet
Nice Flower

  2012-10-12
           6 ½ år 
 

S57159/2003 BL
Mimmidalens Great Wings
Of Love
2011-09-16
8 år

S12497/2001 R
Campanards Esmeralda

 2006-04-06
          5 år
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valparna ska heta något på S eftersom detta är våran S kull,
de kommer återigen att döpas efter namn ur "Sagan om Isfolket"

 

Bernerhagen's Syver Ruby hane föddes kl: 13,70,vikt: 240 g
Bernerhagen's Stine Black and Tan tik föddes kl: 13,55, vikt: 230 g
Bernerhagen's Salina Black and Tan tik föddes kl: 14,27,vikt: 230 g
Bernerhagen's Sarmik Black and Tan hane föddes kl: 16,09, vikt: 245 g
Bernerhagen's Simen Ruby hane föddes kl: 18,58, vikt: 185 g

 

 

 

 

Regnr Namn Kön Födelsedatum
SE57927/2018 Bernerhagens Syver H 20181125
SE57928/2018 Bernerhagens Sarmik H 20181125
SE57929/2018 Bernerhagens Simen H 20181125
SE57925/2018 Bernerhagens Stine T 20181125
SE57926/2018 Bernerhagens Salina T 20181125

      Nu är valparna registrerade på SKK och stamtavlorna har kommit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Syver Ruby hane föddes kl: 13,70,vikt: 240 g, vikt 7 ½ v  14/1 2092 g   flyttar till Emelie

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Stine Black and Tan tik föddes kl: 13,55, vikt: 230 g, vikt 7 ½ v  14/1, 2096 g   flyttar till Rebecka

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Salina Black and Tan tik föddes kl: 14,27,vikt: 230 g, vikt 7 ½ v  14/1, 2468 g   flyttar till Sofi

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Sarmik Black and Tan hane föddes kl: 16,09, vikt: 245 g, vikt 7 ½ v  14/1, 2295 g   flyttar till Hans & Birgitta

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Simen Ruby hane föddes kl: 18,58, vikt: 185 g, vikt 7 ½ v  14/1, 2005 g   flyttar till  Sandra & Kersti Norge