Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet?
 Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar.
 Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre
och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.