valp planer för 2018

Är du intresserad av valp kika in här...

 

 

  

Bernerhagen's Rå sida klicka här

 

           SE15375/2012  Glittertind O'Malley

       vi hoppas få blenheim och tricolorvalpar

    

valp   
SE15375/2012 BL
SE UCH
Glittertind O'Malley
ua 6 år 2 mån.
2018-03-26
SE35791/2011 TRF
SE UCH
Sanickro Knight Of Honour
ua 8 år
KCSB1860CL TRF
GB CH
Sanickro Intuition
ua 2007-05-21
KCAD00777101
Sanickro Miss Dynamite
 
S34125/2009 BL  
Vouges Silver Coin
ua 7 år
S11827/2007 BL
NORD JV-07 SE UCH NO UCH NO V-09
Vouges Charlatan
ua 9 år
S60272/2005 BL
Vouges Upsadaisy
ua 6 år
 
SE34244/2014 TRF
Bernerhagen's Rå

2018-08-22
ua 4 år

S59101/2008 BL
Cavaliertorpets Liam
ua 17/8 2017 8 år 11 mån.
S41941/99 BL
Minimax's Zebastian
ua 25/2-10 10 år och 8 mån.
S50449/2006 BL
Cavaliertorpets Dora
21/9-11 ua 5 år och 3 mån.
S64443/2009 TRF
Bernerhagens Gersimi
ua 2018-10-01
8 år 11 mån
S47464/2003 TRF
Älvljungarnas Christoffer Robin
21/8 2014   11 år 
S45791/2006 BL
Mimmidalens Sweet Nice Flower
12/10 2012
6 år och 4 mån.
                          

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning 0,0 %

 

Bernerhagen's Nowalii's sida
klicka här

 Bernerhagens Quastro "Zingos"sida 
klicka här

                                                i denna kullen blir det Ruby o Black and Tan

 

valp   
SE49083/2013 R
Bernerhagens Quastro

  ua 22/8 2018
5 år

 
N19874/07
Tibama's Lord Of The Ring
ua 10/1 2013  6 år
KCAF2417701 R
Harana Ringo Starr
 u.a. 7 år

 
 N15151/03 R
Tibama's Golden Tradition
ua 2007-09-10 4 år iSverige

 
SE29851/2011 Bernerhagen's
Irmelin
UA 11/9 2017 6 ½ år

 
VDH/ICC064919 SR
Xantes Prince Vom Paulinehof
2010-07-14  4 år ua
Godkänt intyg på skk  u.a. 7 år
 
S46762/2006 R
Campanards Blossom
20/10 2011 5 ½ år ua
 
SE27287/2013 TRF
Bernerhagens Novalii
ua 5 år o 4 mån. 2018-08-22
 
SE59658/2011 TRF
AU CH
Brendamay Ray Charles
ua 2014-03-19
hjärta  6½ år
 ANKC2100193102 TRF
Dougsba Cordoba
ANKC2100204240 TRF
Brendamay Saffron

S45791/2006 BL
Mimmidalens Sweet
Nice Flower

  2012-10-12
           6 ½ år 
 

S57159/2003 BL
Mimmidalens Great Wings
Of Love
2011-09-16
8 år

S12497/2001 R
Campanards Esmeralda

 2006-04-06
          5 år
 

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning   0,0 %

 

Bernerhagen's Queen's sida
klicka här

 

         

                                               ska paras i oktober
 
valp   

 
   
 
   
 
 
SE49082/2013 R
Bernerhagens Queen
ua 2018-08-22 5 år
N19874/07
Tibama's Lord Of The Ring
ua 10/1 2013  6 år
KCAF2417701 R
Harana Ringo Starr
 u.a. 7 år
N15151/03 R
Tibama's Golden Tradition
ua 2007-09-10 4 år i Sverige
SE29851/2011
Bernerhagen's
Irmelin

UA 11/9 2017
6 ½ år
VDH/ICC064919
Xantes Prince Vom Paulinehof
ua 7 år
S46762/2006 R  
Campanards Blossom
ua 5 ½  år

 

 

Bernerhagen's Katitzis sida klicka här

 

            Bernerhagen's H. Lindelous sida klicka här

                   

valp   
SE21561/2010 SR
Bernerhagens H Lindelou
ua 8 år
S53202/2005 SR
Corbona's Unbelievable
2018-05 -05 
 ua 12 år 10 mån.
S44969/2001 SR
SE UCH
Campanards Gandalf At Vesta
2007-10-10 ua  6 år
S28399/2001 R
Corbona's Amber
2008-08-02 ua 8 år
S46762/2006 R  
Campanards Blossom
ua 5 ½  år
S25135/2001 R
SE UCH
Cequence Fontana
26/5-09 ua 8 år
S55068/99 R  
Campanards Zippadedoda
6/4-06 ua 7 år
 
SE55322/2011 SR
Bernerhagens Katitzi
ua 2018-09-07 7 år
            om 12 dagar
N19867/07 R
Tibama's Golden Highlight
ua 2013-01-10 ua
           6 år 
Svenskt intyg
KCAF04072402
Salador Comfy
 
N15152/03
Tibama's Golden Gwendolyne
S32998/2008 SR
Mimmidalens Sweet Rising Star
ua  9 år 11 mån.
S24164/2005 SR  
Ariho's Black Boyza
ua 2009-05-08
         4 år
S20772/2004 SR
Mimmidalens Sweet Xelent Black Fame
ua 2015-04-16
     11 år 2 mån

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning 0,0 %

 

 

Bernerhagen's Petronellas sida
klicka här

 

        

                              Bernerhagen's Petronella ska para  i November

 
valp   

 
   
 
   
 
 
SE48701/2013 R
Bernerhagens Petronella
ua 2018-08-22 5 år
SE41786/2012 R
Tibama's Rainbow Poet
ua 7 år
KCAJ02962501
Harana Michael Buble
ua 6½ år
N19854/07
Tibama's Over The Rainbow
ua 6 ½ år
SE29853/2011 R
Bernerhagens Silje
30/4 2018 ua 7 år 1 mån.
VDH/ICC064919
Xantes Prince Vom Paulinehof
ua 7 år
S46762/2006 R  
Campanards Blossom
ua 5 ½  år

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

2019

 

Bernerhagen's Bellami's sida
klick här

     
 
valp   

 
   
 
   
 
 
SE51412/2016
Bernerhagen's Bellami
SE15375/2012 BL
SE UCH
Glittertind O'Malley
ua ua 6 år 2 mån.
2018-03-26
SE35791/2011 TRF
SE UCH
Sanickro Knight Of Honour
ua 8 år
S34125/2009 BL  
Vouges Silver Coin
ua 7 år
S64443/2009 TRF
Bernerhagens Gersimi
ua 2018-10-01
8 år 11 mån
S47464/2003 TRF
Älvljungarnas Christoffer Robin
ua 21/8 2014   11 år
S45791/2006 BL
Mimmidalens Sweet Nice Flower
ua 12/10 2012
6 år och 4 mån.

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

 

Bernerhagen's Catalina's sida
klicka här

     
 
valp   

 
   
 
   
 
 
SE51606/2016
Bernerhagen's Catalina
S25103/2008 BL
SE V-10 SE UCH
Clopsville Baileys
ua 10 år
KCSB1777CR BL
GB CH
Aranel Cosmic
KCAC00268802 BL
Clopsville Rioja
SE16181/2013 BL
My Exotic World Twice As Nice
ua 6 år 2 mån
VDHVK070242 BL
DE CH
My Exotic World Victorious
Masterpi
VDHVK081573 TRF
DE CH
Cadeau's Royal Marquis

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

 

Bernerhagen's Wildi's sida klicka här

     
 
valp   

 
   
 
   
 
 
SE10011/2016
Bernerhagen's Wildi

S59101/2008 BL
Cavaliertorpets Liam
17/8 2017 8 år
11 mån.
S41941/99 BL
Minimax's Zebastian
ua 25/2-10 10 år och 8 mån.
S50449/2006 BL
Cavaliertorpets Dora
21/9-11 ua 5 år och 3 mån.
S64443/2009 TRF
Bernerhagens Gersimi
ua 2018-10-01
8 år 11 mån
S47464/2003 TRF
Älvljungarnas Christoffer Robin
ua 21/8 2014   11 år
S45791/2006 BL
Mimmidalens Sweet Nice Flower
ua 12/10 2012
6 år och 4 mån.
 
 

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

Bernerhagen's Nowalii's sida
klicka här

Bernerhagen's H. Lindelous sida
klicka här

        

 

valp   

SE21561/2010 SR
Bernerhagen's H.Lindelou


ua 8 år
S53202/2005 SR
Corbona's Unbelievable
2017-07 13  ua 12 år

S44969/2001 SR
Campanards Gandalf At Vesta
 2007-10-10 ua  6 år
 
S28399/2001 R
Corbona's Amber
 2008-08-02 ua 8 år

S46762/2006 R
Campanards Blossom
20/10 2011  ua 5 ½ år


 


S25135/2001 R
Cequence Fontana
26/5-09 ua 8 år
S55068/99 R  
Campanards Zippadedoda
6/4-06 ua 7 år
 
SE27287/2013 TRF
Bernerhagens Novalii
ua 5 år o 4 mån. 2018-08-22
 
SE59658/2011 TRF
AU CH
Brendamay Ray Charles
ua 2014-03-19
hjärta  6½ år
 ANKC2100193102 TRF
Dougsba Cordoba
ANKC2100204240 TRF
Brendamay Saffron

S45791/2006 BL
Mimmidalens Sweet
Nice Flower

  2012-10-12
           6 ½ år 
 

S57159/2003 BL
Mimmidalens Great Wings
Of Love
2011-09-16
8 år

S12497/2001 R
Campanards Esmeralda

 2006-04-06
          5 år
 

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning   0,0 %

 

SE10314/2015 Bernerhagen's Urmya "Villemos" sida klicka här

     
 
valp   

 
   
 
   
 
  

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

 

SE39851/2013 Bernerhagen's Olivias sida klicka här

     
 
valp   

 
   
 
   
 
  

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

 

       
   
valp   

 
   
 
   
 
  

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

 

       
   
valp   

 
   
 
   
 
  

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

 

       
   
valp   

 
   
 
   
 
  

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka