Våran Å kull föddes 2021-09-04   9 st. valpar .
 1 Ruby tik. 3 Ruby hanar, 3 Black and Tan tikar och 2 Black and Tan hanar

 

Bernerhagen's Destimoria's sida
klicka här

SE49083/2013 Bernerhagens Quastro "Zingo" Klicka här

        

 

valparna är
automatiskt
fria på
Curly Coat
Dry eye
&
Episodic Falling
   

SE49083/2013 R
Bernerhagens Quastro

  u
a 9 år
2022-08-18
N19874/07
Tibama's Lord Of The Ring

ua 10/1 2013  6 år
KCAF2417701 R
Harana Ringo Starr
 u.a. 7 år

 
 N15151/03 R
Tibama's Golden Tradition
ua 2007-09-10 4 år iSverige

SE29851/2011 Bernerhagen's
Irmelin

UA  15/1 2019
7 år 10 mån
 


 

VDH/ICC064919 SR
Xantes Prince Vom Paulinehof
2010-07-14  4 år ua
Godkänt intyg på skk
 u.a. 7 år
 
S46762/2006 R
Campanards Blossom
20/10 2011 5 ½ år ua
 
SE15653/2017
Bernerhagen's Destimoria

 ua 7 år
2024-02-05

fri på Curly Coat
Dry eye
&
Episodic Falling

 

SE41786/2012 R
Tibama's Rainbow Poet
ua 11 år
 
2021-11-11

KCAJ02962501
Harana Michael Buble
ua 6½ år
N19854/07
Tibama's Over The Rainbow
u.a.6 ½ år
SE55322/2011 SR
Bernerhagens Katitzi
ua 8 år

N19867/07 R
Tibama's Golden Highlight
ua 6 år
S32998/2008 SR
Mimmidalens Sweet Rising Star
ua 2019-05-21
 11 år 2 mån..
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla valpar är tingade

 

Bernerhagen's Åsvald Black and Tan hane födelsevikt 170 g
Bernerhagen's Åliver Black and Tan hane födelsevikt 194 g
Bernerhagen's Ålga Black and Tan tik födelsevikt 181 g
Bernerhagen's Ånita Black and Tan tik födelsevikt 162 g
Bernerhagen's Åsa Black and Tan tik födelsevikt 133 g
Bernerhagen's Åshild Ruby tik födelsevikt 204 g
Bernerhagen's Åke Ruby hane födelsevikt 166 g
Bernerhagen's Årvar Ruby hane födelsevikt 169 g
Bernerhagen's Ågust Ruby hane födelsevikt 152 g

Detta är våran Å kull i alfabetet, därför kommer alla att få ett namn på Å

 

 

 

 

 

 

 

 

SE57678/2021 Bernerhagens Åke H
SE57679/2021 Bernerhagens Årvar H
SE57680/2021 Bernerhagens Ågust H
SE57681/2021 Bernerhagens Åliver H
SE57682/2021 Bernerhagens Åsvald H
SE57674/2021 Bernerhagens Åshild T
SE57675/2021 Bernerhagens Åsa T
SE57676/2021 Bernerhagens Ånita T
SE57677/2021 Bernerhagens Ålga T

Kullen är registrerade nu på Skk (Svenska kennelklubben) stamtavlorna har kommit
 

 

 

 

 

Bernerhagen's Åsvald Black and Tan hane födelsevikt 170 g, vikt 6 ½ v. 20/10 1466 g  flyttar till Mona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Åliver Black and Tan hane födelsevikt 194 g, vikt 6 ½ v. 20/10 1200 g   flyttar till Katarina & Hans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Ålga Black and Tan tik födelsevikt 181 g, vikt 6 ½ v. 20/10 1012 g  flyttar till Jenny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Ånita Black and Tan tik födelsevikt 162 g, vikt 6 ½ v. 20/10 1081 g flyttar till Cecilia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Åsa Black and Tan tik födelsevikt 133 g, vikt 6 ½ v. 20/10 1144 g stannar här

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Åshild Ruby tik födelsevikt 204 g, vikt 6 ½ v. 20/10 1528 g   flyttar till Eva

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Åke Ruby hane födelsevikt 166 g, vikt 6 ½ v. 20/10 1300 g  flyttar till Ann-Britt & Monica

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Årvar Ruby hane födelsevikt 169 g, vikt 6 ½ v. 20/10 1332 g   flyttar till Karin

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Ågust Ruby hane födelsevikt 152 g, vikt 6 ½ v. 20/10 1279 g