SE49068/2017 Bernerhagen's Gipsy "Sixten"

Född: 2017-09-07
Öga ua:
2020-11-04
Knä :
2020-10-26 medialt grad 1
hjärta ua:
2022-01-04 4 år 4 mån.

Hela G kullen

Mor: Bernerhagen's Jasmine's
sida klicka här

Far: Tibama's Poetic Sunshine "Sunny"s
sida klicka här

Inavelsgrad enligt SKK'S provparning  0,0  %

Gipsy   
SE44748/2017 SR
TIBAMA'S POETIC SUNSHINE
ua 8 år  2 mån.
2020-07-24
SE41786/2012 R
Tibama's Rainbow Poet
ua 11 år
 
2021-11-11
KCAJ02962501
Harana Michael Buble R
ua 6 ½ år
N19854/07
Tibama's Over The Rainbow R
ua 6 ½ år
Tibama's April Sun SR
17670/05
ua efter 7 år
KCAC00197701
Salador Channon SR

  ua 11,5 år
08815/02
Tibama's Highland Bianca SR
 
SE24083 / 2011 TRF 
Bernerhagens Jasmin

ua 8 år  10 mån
  
2020-01-21
S47464 / 2003 TRF 
Älvljungarnas Christoffer Robin
ua 21/8 2014   11 år
S57200 / 99 BL 
SE UCH 
Immenhof victory
 ua  23/4-07 10 år
han är född 3/2-97 kom till
sverige -99
och fick då svenskt regnr
därför blir han 10 år ua, istället
för 8 år
S13114 / 2000 TRF 
Duesgårds Lady Geischa
ua 21/6-05  5 år
S45791 / 2006 BL 
Mimmidalens sweet nice flower
ua 12/10 2012
6 år och 4 mån.
S57159 / 2003 BL 
Mimmidalens Great Wings
Of Love
ua 2011-09-16 8 år
S12497 / 2001 R   
Campanards Esmeralda
ua 2006-04-06 5 år