SE13204/2021  Bernerhagen's Qiara föddes den 21/1 2021

Hela kullen
klicka här

 

SE39851/2013 Bernerhagen's Olivias sida klicka här

  Milbus Windsor sida klicka här                                                
valp
auto.
  f
ri på
Curly Coat
Dry eye
&
     EF
       

SE38398/2018 TRF
Milbu Windsor
ua 6 år
2023-07-25

fri på Curly Coat
Dry eye
&
Episodic Falling

KCAQ00064701
Stonepit Make It Happen
ua efter 5 år
utomlands registrerat på SKK giltigt intyg SKK
KCAM00023601 TRF
Stonepit Franco I Believe

 
 KCAL03535306
Stonepit Heavenly Angel

 

LV-30548/13
Milbu Be My Sunny Day
ua efter 5 år
utomlands registrerat på SKK, giltigt intyg SKK


 

SE27008/2010 BL
DK UCH NORD UCH NORD V-11
Aranel A Classic

 
EST-03326/11
LT CH LV CH
Royal Fantasy Venetian Girl
 
SE39851/2013 TRF
Bernerhagens Olivia
ua 7 år 5 mån
2020-11-19


fri på Curly Coat
Dry eye
&
Episodic Falling
S53057/2002 BL
Tjärngårdens Smokey Orlando
  ua 10 ½ år
 
KCY3619601Y03 BL
Toraylac Jonas
ua 4½ år
 
S18406/97 TRF
Tjärngårdens Surprising Dream
ua 8 år
 
S64443/2009 TRF
Bernerhagens Gersimi
ua 11 år 5 mån
2021-04-07
 
S47464/2003 TRF
Älvljungarnas Christoffer Robin
ua  11 år
 
S45791/2006 BL
Mimmidalens Sweet Nice Flower
ua  6 år och 4 mån
 

 

 

Född: 21 Januari 2021
Knä ua: 
2022-02-03
Öga ua:
2022-02-03
Hjärta ua:
ua 3 år 2024-02-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatiskt fri på curly Coat, dry eye & EF, genom mor o far