Mimmidalens Sweet Rising Star "Saga's" valpkullar

"Saga's" 1:a kull är våran K-kull

"Saga's" 2:a kull är våran M-kull

"Saga's 3:e kull är våran S-kull

"Saga's 3:e kull är våran x-kull