Id kontrolant & chippmärkare.

 

Stefan har gått kursen genom SH (Svenska hästavels förbundet)
id & färgkursen den 7 oktober 2003 på Axevalla Travbana

 

 

8 maj 2004 vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) & SKK (Svenska kennelklubben)

 

han chipmärker hund, häst, katt & åsna

 

han är godkänd id kontrollant på på samtliga av SH:s raser & åsna (ej varmblod)

 

 

 

från och med 2007 får ID-kontrollanter med chipbehörighet ID-kontrollera galoppörer

 (Kontursdiagram beskriver hästens färg, tecken, virvlar och andra kännetecken)

Priser
kontursdiagram 400 kr + moms
Chippmärkning 400 kr + moms

milersättning tillkommer med 20 kr/mil + moms

använder SH's ID-kontrollblock & namnstämpel med SH's loggotype

DiplomIdentitetsmärkning med tång & microchip

 

DiplomID och färgkurs


 

 

  Hästpass
Från och med 1 mars 2002 ska alla svenska hästar ha ett pass.
I första hand krävs hästpass för föl, vid tävling, export och slakt, men före 2005 års utgång ska samtliga hästar i Sverige ha hästpass.
I Sverige utfärdas passen av de rasföreningar som är godkända av Statens Jordbruksverk som register- och stamboksförande förening.

Hästpasset innehåller ägare, identitetshandling, konturdiagram, vaccinationer, laboratorieundersökningar, behandlingar mm.
Konturdiagram (beskriver hästens färg, tecken, virvlar och andra kännetecken) ska fyllas i av en ID kontrollant.

Hästpasset ska alltid följa hästen, t.ex vid veterinärundersökning, tävling, betäckning mm.
När du ansöker om hästpass kontaktar du den rasförening (se förteckning över SH:s medlemsföreningar) din häst tillhör,
där får du också information om vilka papper du ska skicka tillsammans med din passansökan.
Råder det tveksamhet vart du skall vända dig kontaktar du Svenska Hästavelsförbundet, tel 0511-67230,
eller gå in på SH:s hemsida under passinformation.