Älgjakt 2020

1 Kalv fälld Av Brorsonen Mikael Olsson på ståndskall, Grimbråtens Älgjaktslag