valp planer för 2019

 

 

SE39851/2013 Bernerhagen's Olivias sida klicka här

  Gloryenz Midsummer  Dream Sullyvan's sida klicka här                                   Är parad beräknas valpa runt den 20 Jan                    
valp   
SE44502/2016 BL
Gloryenz Midsummer
Dream
ua 3 år 2019-07-04
 
SE63297/2011 TRF
SE UCH SE V-14
Best Mate's Love Machine

ua 2017-04-25 6 år  

VDHVK081062 TRF
NO UCH
Angel's Pride Wicked Wizard Lover

ua2016-02-10 7½ år
N25828/07
Magic Charm's Lollipop
ua 2013-02-18 6 år
SE11609/2013 BL
Gloryenz Hope For Magic

ua 2017-12-14 5år 

S17138/2009 BL
SE UCH
Chantismere Chinook
ua 2015-08-03 7 år
S12331/2009 TRF
Gloryenz Love'n Hope

ua 2016-04-05 7 år
 
SE39851/2013 TRF
Bernerhagens Olivia
ua 6 år 2 mån
2019-08-12

 
S53057/2002 BL
Tjärngårdens Smokey Orlando
  ua 10 ½ år
 
KCY3619601Y03 BL
Toraylac Jonas
ua 4½ år
 
S18406/97 TRF
Tjärngårdens Surprising Dream
ua 8 år
 
S64443/2009 TRF
Bernerhagens Gersimi
ua  9 år om 1 mån.
2018-10-01,
 
S47464/2003 TRF
Älvljungarnas Christoffer Robin
ua  11 år
 
S45791/2006 BL
Mimmidalens Sweet Nice Flower
ua  6 år och 4 mån
 

 

 

Bernerhagen's Avonlea "Polly"

       Bernerhagen's H. Lindelous sida
klicka här
      denna kullen är Sandra Eklunds kull  (fodervärden) Polly  är parad
            och   beräknas valpa i början av feb. 2020
valp   

SE21561/2010 SR
Bernerhagen's H.Lindelou


ua 9 år
S53202/2005 SR
Corbona's Unbelievable
2019-04-09
ua 13 år 10 mån.

S44969/2001 SR
Campanards Gandalf At Vesta
 2007-10-10 ua  6 år
 
S28399/2001 R
Corbona's Amber
 2008-08-02 ua 8 år

S46762/2006 R
Campanards Blossom
20/10 2011  ua 5 ½ år


 


S25135/2001 R
Cequence Fontana
26/5-09 ua 8 år
S55068/99 R  
Campanards Zippadedoda
6/4-06 ua 7 år
 
 
SE40274/2016 
Bernerhagens Avonlea

ua 3 år
2019-07-23
S63559/2008 SR
Catemmsal Just Another High
ua  7 år 4 mån
2015-09-29
KCAH01070803 SR
Catemmsal Whirlwind For
Alberica
KCSB3297CQ
Catemmsal Party Doll
SE48701/2013 R
Bernerhagens Petronella
ua 2019-08-12
     6 år
SE41786/2012 R
Tibama's Rainbow Poet
ua 8 år
2019-01-18
SE29853/2011 R
Bernerhagens Silje
ua 8 år  
4/4 2019

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad 0,4 % enligt SKK'S provparning

 SE26704/2015 Bernerhagen's Vittra   Bernerhagens Quastro "Zingos" sida 
klicka här
     är parad och beräknas valpa i början av feb. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valp   
SE49083/2013 R
Bernerhagens Quastro
ua  6 år
N19874/07  
Tibama's Lord Of The Ring
ua 10/1 2013  6 år
KCAF2417701 R
Harana Ringo Starr
u.a. 7 år
N15151/03 R
Tibama's Golden Tradition
ua 2007-09-10 4 år iSverige
SE29851/2011 SR
Bernerhagens Irmelin
UA 15/1 2019 7
år
 10 mån.
VDH/ICC064919
Xantes Prince Vom Paulinehof
2010-07-14  4 år ua
Godkänt intyg på skk
 u.a. 7 år
S46762/2006 R  
Campanards Blossom
20/10 2011  ua 5 ½ år
 
SE26704/2015 R  
Bernerhagens Vittra

ua 4 år 5 mån.
SE21561/2010 SR
Bernerhagens H Lindelou
ua 9 år
S53202/2005 SR
Corbona's Unbelievable
2019-04-09
ua 14 år 4 mån
S46762/2006 R  
Campanards Blossom
20/10 2011  ua 5 ½ år
SE55322/2011 SR  
Bernerhagens Katitzi
ua 8 år 
N19867/07 R
Tibama's Golden Highlight
ua 2013-01-10 ua
           6 år 
Svenskt intyg
 
S32998/2008 SR
Mimmidalens Sweet Rising Star
ua  2019-05-21
 
11 år 2 mån.
        

 

 

 

SE25861/2016 SR
AGD I AGD II AGHD I AGHD II
Bernerhagen's Åmira

 

Master Famous Payback
"Pelles" sida klicka här
 

                 är parad och beräknas valpa i slutet av feb. 2020
valp   
SE34520/2013 SR
Master Famous Payback

ua 6 år
2018-10-12

 
KCAH01805403 SR
NORD UCH
Anberan Mocha Sanani
ua 5,5 år Noge finns på SKK 2012-08-24
 
ua 7 år
14.04.2014 i Norge
KCSB0970CS
Kimark Coming Home To
Sorata
KCAD04297401
Anberan Hot Mochahcino
KCAJ02742801 R
Rebhann Mel B Masterfamous
KCSB0622CT R
Rebhann Bo Diddley
KCAD02434003 SR
Rosscrea Roxy Music
 
SE25861/2016 SR
AGD I AGD II AGHD I
AGHD II
Bernerhagens Åmira
S63559/2008 SR
Catemmsal Just Another High
ua  7 år 4 mån
2015-09-29
KCAH01070803 SR
Catemmsal Whirlwind For
Alberica
KCSB3297CQ
Catemmsal Party Doll
SE49082/2013 R
Bernerhagens Queen

ua 2019-08-22
               6 år
N19874/07  
Tibama's Lord Of The Ring
ua 10/1 2013  6 år
SE29851/2011 SR
Bernerhagens Irmelin
UA 15/1 2019
7 år 10 mån

 

 

 

My Exotic World Zavanna Shoting Star "Zavanna's sida klicka här                                    Zavanna ska paras i jan. 2020
 
valp   
     
 
   
 
 
SE20723/2015 TRF
My Exotic World Zavanna
shooting star

ua 2019-12-09
            5 år
VDHCCD5072/13 BL
Think Pink Du Chateau Noblesse
 
VDHCCD4241/11 BL
DE CH PL CH
Gayhalo Montreal

VDHCCD4520/12 BL
DE CH
Aranel Bubble Bee
VDHVK100267 TRF
My Exotic World Glamerous In Style
 

VDHVK010502 TRF
DE CH VDH CH
Xtra Kentucky Man Of Fairytale Fore
VDHVK081573 TRF
DE CH
Cadeau's Royal Marquis
 

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad 0,6 % enligt SKK'S provparning

 

 

Bernerhagen's Jasmines sida klicka här      
 
valp   

 
   
 
   
 
 
TRF SE24083/2011
Bernerhagens Jasmine
   ua 8 år 5 mån.
2019-08-12
 
S47464/2003 TRF
Älvljungarnas Christoffer Robin
21/8 2014  
11 år o 2 mån.

 

S57200/99 BL
SE UCH
Immenhof's Victory
   23/4-07 10 år
han är född 3/2-97 kom till sverige -99
och fick då svenskt regnr
därför blir han 10 år ua, istället för 8 år
S13114/2000 TRF
Duesgårds Lady Geischa 21/6-05  5 år
 

S45791/2006 BL
Mimmidalens Sweet Nice Flower
12/10 2012
 ua 6 år och 4 mån.

S57159/2003 BL
Mimmidalens Great Wings Of Love
2011-09-16 8 år

 
S12497/2001 R
Campanards Esmeralda
2006-04-06 5 år

 

 

2020

Bernerhagen's Bellami's sida
klick här

                                              ska paras i jan/feb                   
 
valp   

 
   
 
   
 
 
SE51412/2016
Bernerhagen's Bellami
SE15375/2012 BL
SE UCH
Glittertind O'Malley
ua ua 6 år 2 mån.
2018-03-26
SE35791/2011 TRF
SE UCH
Sanickro Knight Of Honour
ua 8 år
S34125/2009 BL  
Vouges Silver Coin
ua 7 år
S64443/2009 TRF
Bernerhagens Gersimi
ua 2018-10-01
8 år 11 mån
S47464/2003 TRF
Älvljungarnas Christoffer Robin
ua 21/8 2014   11 år
S45791/2006 BL
Mimmidalens Sweet Nice Flower
ua 12/10 2012
6 år och 4 mån.

 

SE10314/2015 Bernerhagen's Urmya "Villemos" sida klicka här

     
 
valp   

 
   
 
   
 
  

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad 0,6 % enligt SKK'S provparning

 

Bernerhagen's Petronellas sida
klicka här

     
 
valp   

 
   
 
   
 
  

 

 
 

 

 

Bernerhagen's H. Lindelous sida
klicka här

        

 

 

valp   

SE21561/2010 SR
Bernerhagen's H.Lindelou


ua 9 år
S53202/2005 SR
Corbona's Unbelievable
2019-04-09
ua 13 år 10 mån.

S44969/2001 SR
Campanards Gandalf At Vesta
 2007-10-10 ua  6 år
 
S28399/2001 R
Corbona's Amber
 2008-08-02 ua 8 år

S46762/2006 R
Campanards Blossom
20/10 2011  ua 5 ½ år


 


S25135/2001 R
Cequence Fontana
26/5-09 ua 8 år
S55068/99 R  
Campanards Zippadedoda
6/4-06 ua 7 år
 

 
   
 

  

 

  

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning    %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka